HEАDTENNIS Sonic Pro

HEAD SONIC PRO

 

Head Sonic

Head Sonic Pro се произведува од чист  Co-polimer полиестер  со мека молекуларна контрола . Head Sonic Pro жица дава одлична контрола , добар псин , меко чувство, како и долготрајност при јаки удари..

Head Sonic Pro жица е добар избор за играчи кои сакаат контрола и долготрајност .

Дебелина: 1.25mm.
Конструкција: Co-poliester.
Боја: Црна.