Solinco Barb Wire

 

Solinco Barb Wire

Solinco Barb Wire

Solinco Barb Wire е ново развиена Co-poliesterska жица Четвороаголен профил која е аксијално превртена со големи перформанси  и дава голем спин. Аксијално превртената жица овозможува да подеднакво вертикалните и хоризонталните жици учествуваат во формирањето на спинот. Исто така овој тип на жица држи и стабилност.

Америчката компанија Solinco со години развиваше композитна формула  користејќи висококвалитетна полиестерна смола во комбинација со одредени адитивисе додека нема направена единствена формула за добра игра.

Дебелина: 1.25mm.
Конструкција: Co-poliester со четвороаголен профил AKSIJALNO испревртен.
Боја: Црна