Сервис за дршка на рекети

 

Servis Drške Reketa

Сервис дршка на рекет

 Ниту човечката рака или зглоб не се исти,така да големината или обликот на дршка на рекетот мораат внимателно да се изберат.И најдобрите рекети во светот играчот може да ги осети лошо ако големината на на дршката е премала или преголема (несоодветна) за неговата рака.Несоодветна дршка на рекетот го менува начинот како го држите рекетот ,што може да доведе до повреда на рачен зглоб,лакт или рамо кое тешко се лечи.

 

Биомеханика на ударот е тешко поврзана со тоа како го држите својот рекет.Правилна позиција на рамо и лакт во моментот на ударот е од пресудно значење за успех во вашата игра.Соодветна дршка.

Ако веќе сте купиле рекет со несоодветна дршка  или сакате да го модифицирате рекетот со соодветна големина  дршка  нашиот сервис може да ви помогне

 

 

Стандарден сервис на дршка на рекет кој го нудиме:

  • Замена на overgrip.
  • Замена на основен грип.
  • Зголемување на грипот за пола или еден грип (се однесувба на сите типови на рекети).
  • Зголемување на капачето (butt cap) за пола или еден  грип (се однесува на сите модели на рекети).
  • Смалување на дршка на BABOLAT Рекети за еден грип  (се однесува на сите модели на рекети).
  • Замена на капаче (butt cap) на Баболат Рекети   (се однесува на сите модели на рекети).
  • Замена на капаче (butt cap) na HEAD Рекети  (се однесува на сите модели на рекети).
  • Замена на капаче (butt cap) на рекети на останати производители (во зависнот од можност за да се најде соодветен дел).
  • Поправка и појачување на капачиња (butt cap) на рекети  (сеервисот зависи од состојбата на капачето).
  • Замена палети на HEAD рекети (се однесува на одредени модели на рекети).

Ако имате потреба во врска со вашата дршка на рекетот или совет слободно  контактирајте не