Шпанување Рекети

 

Babolat Star 5

 

Најдете права жица и права тензија за вашиот рекет и вашиот стил на игра како можете да добиете оптимални перформанси за вашиот рекет.Нудиме голем избор на различни жици и користиме БАБОЛАТ СТАР 5  машина за шпанување.Оваа современа компјутеризирана машина ни обезбедува виско квалитетен сервис на шпанување и квалитет. 

 

Откако сте нашле совршен рекет и потребно е да најдете жица и соодветна килажа која најдобро одговара на вашиот рекет и вашиот специфичен стил на игра.Во Шпан Клуб Про ние го нарекуваме прилагодено шпанување или затегање на рекет.Комбинацијата меѓу најдобра жица и килажа бара повеќе време и труд,но на крајот се исплати крајниот ефект.Мастер Рекет Техничарот (МРТ) во Шпан Клуб Про може да ви помогне да ја најдете правата жица и тензија која ќе ви помогне да добиете оптимални перформанси на вашиот рекет.

 

Генерално жици кои играат квалитетно ,кратко траат и обратно,Ако често кинете жици,можеби ќе морате да го жртвувате квалитетот на играње како би можеле да добиете долготрјаност на жицата,Разговорот со Мастер рекет Техничарот може да ви помогне да пронајдете перфектно прилагодување на вашиот рекет и вашата игра.За тоа ќе бидат потребни неколку шпанувања и најдобро подесување ,но на крајот ќе добиете оптимални перформанси на вашиот рекет.И со помош на нашиот квалитетен сервис ќе бидете осигурани дека секој пат кога ќе го сервисирате вашиот рекет ќе играте секогаш како и претходниот пат.

 

Прилагодено Шпанување на рекети значи да се подеси вашиот рекет до максимални перформанси на терен.Тоа вклучува и избор на прави жици и права тензија за вашиот рекет и ваш специфичен стил на игра .Во професионалниот тенис имаме играчи кои шпануваат од 19кг до 36 кг на нивните рекети.Имаме играчи кои користат меки мултифиламент или натурал гут жици и оние кои користат мултифиламент жици или кевлар жици.Она што е важно е дека треба да направите прав избор за вас и вашата игра .Ако однапред не знаете која комбинација на жица и килажа е најдобра за вас разговорот со Мастер Рекет Техничар може да ви помогне да дојдете до соодветна одлука.Ние ќе ви дадеме максимално најдобар совет за вашата игра.Ќе бидат потребни малку проби и мали грешки додека не најдеме најдобра комбинација за вас како дефинитивна одлука,

 

Кога ќе донесеме соодветна комбинација на жица и тензија ,мастер рекет Техничарот во Шпан Клуб Про ќе ви шпанува секогаш со исти параметри и килажа.Машините за шпанување се разликуваат исто како шпанерите кои шпануваат рекети.Тоа значи дека ако шпанување иста жица со иста килажа кај различни Шпанери (Оператери) нема да добиеме секогаш ист резултат.Секој  рекет во Шпан Куб Про се шпанува со квалитетна Машина  електрична која е constant-pull и е редовна чиста и калибрана и се користи секогаш соодветна техника на шпанување,на тој начин клиент добива доследност и конзистентност со кое се мери преку соодветен инструмент и динамичка тензија на завршениот рекет после шпанување.